Begroting 2019


Ook in 2019 focus op samenwerken en investeren

In de laatste begroting van deze bestuursperiode onderstreept het college van Gedeputeerde Staten het belang van samenwerken om Drenthe mooier en beter te maken. Het college constateert dat de investeringen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet, meer en meer vorm krijgen en steeds zichtbaarder vruchten afwerpen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals het Interbestuurlijk Programma en de Regio Deals zullen in 2019 nadere invulling krijgen.

Het best zichtbaar zijn natuurlijk de investeringen aan de provinciale wegen, zoals de N34. Maar ook de aanpak van leegstand en verpaupering, met middelen uit het Binnenstadsfonds en het Herstructureringsfonds, heeft effect. Dat geldt ook voor de besteding van de middelen uit de Impuls Volkshuisvesting, de Breedbandleningen en de programma’s voor Toekomstgerichte landbouw en Energietransitie.

Drentse bedrijven investeren volop en de werkgelegenheid trekt aan. In de vrijetijdssector is een grote bereidheid om te werken aan het verbeteren van kwaliteit. De goede fietsinfrastructuur, gecombineerd met de Drentse natuur en het aanbod van aansprekende culturele en sportieve evenementen en up-to-date musea maakt van Drenthe een geweldige provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

In de Voorjaarsnota 2018 heeft het college structurele uitgaven die ongeacht nieuw collegebeleid gewoon doorlopen, meerjarig ingevuld. Dat betekent dat de vrije bestedingsruimte vrijwel volledig is ingezet. Wel is er een duurzaam evenwicht in de begroting, die in 2019 ongeveer 286 miljoen euro beslaat.

Inhoudelijk zal de Begroting 2019 op 7 november worden besproken in de statencommissie FCBE. Een week later, op woensdag 14 november, staat de vaststelling in Provinciale Staten geagendeerd.

Infographic inkomsten 2019

Begroting 2019 - inkomsten - Klik voor een grotere versie

Klik op het plaatje voor een grotere versie

Infographic uitgaven 2019

Begroting 2019 - uitgaven - Klik voor een grotere versie

Klik op het plaatje voor een grotere versie