Begroting 2017


“Iedereen in Drenthe moet merken dat het beter gaat”

Hoewel het over het geheel genomen beter gaat in Nederland, geldt dat niet voor iedereen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe wil zich er samen met gemeenten en andere partners voor inzetten dat iedereen in Drenthe het beter krijgt door nog meer te investeren in de Drentse samenleving. Dat blijkt uit de Begroting 2017 die het college vandaag heeft gepresenteerd.

Iedereen aan het werk, is een van de belangrijkste ambities van het college. Daarom stimuleert de provincie bijvoorbeeld bedrijven zich in de provincie te vestigen met de Drentse Bedrijvenregeling. Ook innovatie, circulaire economie en bio-based economie wil het college verder aanjagen. Daarnaast ondersteunt de provincie maatregelen om tot een gezonde arbeidsmarkt te komen.

Het college investeert opnieuw in het uitbreiden van het breedbandnetwerk zodat ook in plattelandsgebieden breedband beschikbaar komt. Het nieuwe Herstructureringsfonds helpt bij sloopopgaven in grotere en kleinere kernen. Naast het koesteren van beleven, beschermen en benutten van de Drentse natuur, wil het college ontwikkelingen de ruimte geven. Met de landbouwsector, een van de grote pijlers van onze economie, werkt het college in 2017 aan een gedragen toekomstplan voor de volgende generatie.

Door nog verder te investeren in de kwaliteit van onder meer voorzieningen, marketing, veilige wegen en het netwerk van fietspaden, wil het college een bijdrage leveren aan het verder vergroten van het aantal bezoekers van de provincie. Ook stelt het college voor te blijven investeren in een breed aanbod sport- en cultuurevenementen. Met gemeenten wil de het college cultuurallianties sluiten zodat meer mensen kunnen genieten van het cultuuraanbod.

Om in 2050 een energie neutrale provincie te zijn, is nog een krachtsinspanning nodig. De impact op de omgeving wil het college beperken door samen te werken met inwoners, gemeenten en bedrijven. Met de Expeditie Energieneutraal draagt het college bij aan het energie neutraal maken van woningen.

De totale begroting van de provincie Drenthe bedraag in 2017 270 miljoen euro. Door een hogere uitkering uit het provinciefonds van ruim 900.000 euro heeft de provincie dit jaar meer te besteden.

Uitbreiding Investeringsagenda

Sinds vorig jaar werkt de provincie Drenthe met een Investeringsagenda voor projecten die langdurig bijdragen aan werkgelegenheid of op een andere manier bijdragen aan doelen uit het collegeprogramma. Hier is toen 45 miljoen euro uit reserves voor vrijgemaakt. Het college stelt voor de investeringsagenda uit te breiden met 25 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor een aantal nog uit te werken projecten waar de provincie een bijdrage aan wil leveren: een Binnenstadsfonds voor de herontwikkeling van de centra van Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Roden, Beilen en Coevorden (circa 13 miljoen euro), sanering van asbestdaken (circa 3,5 miljoen euro), ondersteunen toekomstgerichte landbouw (circa 5 miljoen euro) en een bovenregionale sportvoorziening (circa 5 miljoen euro). Het college geeft ook aan dat er mogelijk geld uit de investeringsagenda nodig is voor Groningen Airport Eelde afhankelijk van het toekomstscenario waar later dit jaar voor wordt gekozen.

Inkomsten

Begroting-2017---Inkomsten

Klik op de grafiek voor een grotere versie

Uitgaven

Begroting-2017---Uitgaven

Klik op de grafiek voor een grotere versie