2e Bestuursrapportage 2018


De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de Begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een Begrotingsactualisatie voor 2018 en indien van toepassing meerjarig voor 2019 tot en met 2022.

Per speerpunt worden eerst de highlights, successen en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het beleid tot 16 oktober vermeld.

Bekijk de 2e Bestuursrapportage 2018 (pdf, 4 MB).