2e Bestuursrapportage 2016


Met deze Tweede Bestuursrapportage 2016 laten we zien waar we staan met de uitvoering van ons beleid en de besteding van bijbehorende middelen. Het gaat om de stand van zaken tot en met juli dit jaar. Het geeft aan waar we op koers liggen, maar ook waar we de komende tijd extra inspanning op moeten leveren.

Het is goed te zien dat we ambities omzetten in plannen en plannen omzetten in resultaten.

Daar doen we het voor. Een goed voorbeeld is de Investeringsagenda. Er zijn nu, van de beschikbare 45 miljoen euro, voor circa 26 miljoen euro plannen uitgewerkt. In de samenwerking worden nieuwe interactieve werkwijzen geïntroduceerd en werken we steeds vaker met succes en grensoverschrijdend samen met onze partners.