1e Bestuursrapportage 2018


De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de Begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2018 en indien nodig meerjarig.

Op de rechterpagina worden de afwijkende beleidsresultaten (oranje en rode rapportagesymbolen) uit de begroting toegelicht. Het aantal oranje en rode symbolen wordt in perspectief gezet door tevens te vermelden hoeveel resultaatafspraken op schema lopen (groene rapportagesymbolen). De resultaten die deel uitmaken van de plannen uit het Collegeakkoord zijn geaccentueerd.

Bekijk de 1e Bestuursrapportage 2018 (pdf, 3.1 MB).