Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris wordt benoemd door de Kroon, de Koning en de ministers, steeds voor een periode van 6 jaar.

De commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe. Verder heeft de commissaris een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters in Drenthe.

De Commissaris komt op voor de belangen van Drenthe en haar inwoners, onder andere in Den Haag en Brussel. Tevens is de commissaris van de Koning ‘ambassadeur' van de provincie en vertegenwoordigt Drenthe bij officiële gelegenheden.

Laatst bijgewerkt op 4 december 2017.