Succesvolle mediation over verloskunde Meppel

Overleg in De Havixhorst

Persconferentie na het zorgoverleg in Meppel.

Er wordt weer constructief overlegd over de toekomst van de verloskunde in de regio Meppel. Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar bracht woensdag de betrokken partijen aan tafel in De Havixhorst.

De voorgenomen verhuizing van de afdeling verloskunde van het Diaconessenhuis in Meppel naar de Isala klinieken in Zwolle heeft geleid tot maatschappelijke onrust en verstoorde verhoudingen in de zorg. De commissaris deed daarom, samen met burgemeester Jan Westmaas, een dringend beroep op de bestuurders van de ziekenhuizen, de verloskundigen, zorgverzekeraar Achmea, de maatschap gynaecologie en de ambulancezorg in Meppel en Zwolle om hun onenigheid bij te leggen.

Die bereidheid werd gevonden. Tot genoegen van `mediator' Tichelaar zijn de gesprekspartners ,,zeer betrokken bij het zoeken naar een oplossing in dit fragiele proces''. Zonder voorwaarden vooraf gaan ze binnen veertien dagen onder leiding van het College Perinatale Zorg opnieuw overleggen om te komen tot een voor alle partijen acceptabele en kwalitatief toereikende ketenzorg. De maatschap gynaecologie zegde toe het voorgenomen besluit over de verhuizing van de afdeling verloskunde voorlopig aan te houden.

Laatst bijgewerkt op 26 april 2012.