Adviescommissie Sociale Agenda van start


Een commissie van onafhankelijke experts en ervaringsdeskundigen beoordeelt projectaanvragen voor de Sociale Agenda van de provincie Drenthe. Deze zogeheten Adviescommissie Sociale Agenda adviseert Gedeputeerde Staten over de ingekomen aanvragen. De commissieleden zijn onafhankelijke experts en ervaringsdeskundigen die in hun leven of loopbaan zelf met armoede, laaggeletterdheid of sociale uitsluiting te maken kregen.

Er zitten negen personen in de adviescommissie. Voorzitter Willeke Hoiting: “Afgelopen week hebben we de eerste bijeenkomst gehad. Deze vond uiteraard online plaats, waardoor het kennismaken met elkaar wat lastiger is. Ondanks dat was de sfeer goed en hebben we op een constructieve wijze de projectaanvragen voor het eerste deel van het werkplan 2021 kunnen beoordelen. Het was mooi om te zien dat ieder vanuit zijn eigen ervaring en kennis naar een bepaald project keek. Het is een divers samengesteld team en we kijken allemaal uit naar de volgende aanvragen.”

Sociale Agenda Drenthe

In de Sociale Agenda staan de thema’s leefbaarheid, wonen, onderwijs, gezonde levensstijl, inclusie, armoede en laaggeletterdheid centraal. Door levenservaring of werkervaring hebben alle leden van de adviescommissie raakvlakken met een of meerdere onderwerpen. De adviezen van de commissie worden ook voor zienswijzen voorgelegd aan Provinciale Staten en de Vereniging Drentse Gemeenten. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten het besluit over het definitieve werkplan. Meer informatie via socialeagenda@drenthe.nl of www.provincie.drenthe.nl/sociaaldrenthe.