Werk & zorg: een zware combinatie


Deze week wordt er tijdens een 3-daagse internationaal bezoek van In For Care (IFC) partners aan de provincie Drenthe kennis gedeeld over mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

grolloo

Aandacht voor mantelzorg

De provincie Drenthe is een erkend mantelzorgvriendelijke organisatie, wat betekent dat er veel aandacht is voor een potentiele (geestelijke en fysieke) overbelasting door de combinatie werk en mantelzorg. Ook in internationaal verband werken we - samen met onze Drentse partners - aan meerdere sociaal-economisch vraagstukken omtrent de vergrijzing en krimp. Dit gebeurt o.a. binnen het Interreg Noordzee Regioprogramma project In For Care.

Ondernemers

Onderdeel van het Drentse project In For Care is een bewustwordingscampagne, gericht op ondernemers.  De provincie heeft dit breed opgepakt. Zo is er een cursus ontworpen voor ondernemers en zijn er meerdere films en spotjes gemaakt om de aandacht hierop te vestigen. De samenwerking met experts van Ik Ben Drents Ondernemer is ook sterk.

Infopunt voor ondernemers

Tijdens een informatieve bijeenkomst bij VPB Emmen, onderdeel van de partner meeting, is de nieuwe website www.mantelzorginfopunt.nl gelanceerd. Deze online helpdesk biedt werkgevers tips en praktische instrumenten voor het succesvol combineren van werk en mantelzorg, en is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit In For Care.

Maak het bespreekbaar

Bijna één op de vier werknemers combineert hun baan met zorgtaken thuis. Aandacht voor deze mantelzorgers op de werkvloer levert een ondernemer niet alleen financiële voordelen op door het voorkomen van ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Mantelzorg Infopunt biedt in vier overzichtelijke stappen een handreiking om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. In een mantelzorgvriendelijke organisatie is de combinatie van werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de mogelijke verlofregelingen bekend, en worden deze actief toegepast. Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.