Oproep Drenthe en Limburg aan het Kabinet: laat jeugdgevangenissen in de regio’s niet in de steek


Vrijdag 28 juni 2019 is bekend geworden dat Minister Dekker (Rechtsbescherming) de jeugdgevangenissen Juvaid in Veenhuizen (Drenthe) en Cadier en Keer (Limburg) respectievelijk per 2021 en 2020 wil sluiten. Hiermee komen in totaal honderden directe en indirecte banen in de regio op het spel te staan.

Oproep tot behoud van jeugdgevangenissen in de regio’s

De provincies Limburg en Drenthe spreken hun steun uit voor het personeel dat vandaag deze uitermate teleurstellende mededeling heeft ontvangen. Gedeputeerden Economische Zaken Joost van den Akker (Limburg) en Henk Brink (Drenthe): “Juist de specialistische kennis, ervaring en aanpak op dit gebied van de mensen hier in de regio’s, is van grote toegevoegde waarde voor heel Nederland. Dit wordt nu op het spel gezet. En met de krappe arbeidsmarkt in de Randstad is dit al helemaal geen logische keuze. Daarom verzetten we ons tegen dit voorgenomen besluit en roepen we de minister op de jeugdgevangenissen in de regio’s te behouden, zoals ook is afgesproken in het regeerakkoord.”

In strijd met regeerakkoord

Met het sluiten van deze jeugdgevangenissen neemt het kabinet een besluit dat volledig tegen het eigen regeerakkoord in gaat. Hierin staat dat gevangenissen buiten de randstad in principe zouden worden ontzien. Met het sluiten van deze twee jeugdgevangenissen worden juist de regio’s die het verst van de Randstad liggen het zwaarst getroffen.

Alternatief biedt geen soelaas

In het besluit wordt gerept over zeer kleinschalige voorzieningen die in de plaats zouden komen voor de jeugdgevangenissen, maar dit weegt niet op tegen het verlies.

Effect sluiting jeugdgevangenissen

Sluiting jeugdgevangenissen

Klik op afbeelding voor groter beeld