Eerste resultaten onderzoek laaggeletterdheid gepresenteerd


De eerste resultaten uit het onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe zijn bekend. Het gaat daarbij vooral om een overzicht van de manier waarop betrokken organisaties laaggeletterden bereiken en helpen. Tijdens het Bondgenotencafé op donderdag 28 februari presenteerden de provincie en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe samen deze resultaten.

In Drenthe zijn ongeveer 45.000 volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met belangrijke basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. In januari 2018 stelden Provinciale Staten extra middelen beschikbaar voor onderzoek, monitoring en kennisbundeling, omdat taal een belangrijk middel is om mee te doen in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. De aanpak is onderdeel van de Visie op Krimp en Leefbaarheid waarin het motto ‘Iedereen doet mee’ centraal staat.

Resultaten

Onder leiding van Eric van Oosterhout, voorzitter van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. “Je moet je richten op specifieke groepen die je wilt bereiken en vaststellen wat die nodig hebben”, stelt onderzoekster Marieke Buisman van het Kohnstamm Instituut. “Een werkloze die een sollicitatiebrief wil kunnen schrijven heeft een andere benadering nodig dan bijvoorbeeld een opa die zijn kleinkind een verhaaltje wil voorlezen. Bij een specifieke doelgroep specifieke doelgroep is ook makkelijker te zien of de aanpak succes heeft.”

Ook kan de samenwerking tussen verschillende organisaties beter volgens de onderzoekster. Dan gaat het vooral om instanties die herkennen of iemand laaggeletterd is, en vervolgens doorverwijzen naar organisaties waar de mensen geholpen kunnen worden.

Een belangrijk punt is hoe laaggeletterden benaderd worden. Veel laaggeletterden schamen zich. Een laagdrempelige en persoonlijke benadering werkt het best, een folder, huis-aan-huis-blad of een digitale benadering werkt minder goed, aldus Marieke Buisman.

Kennisplatform

Tijdens deze bijeenkomst lanceerde het Trendbureau het nieuwe kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl, waar kennis, onderzoek en verhalen worden gedeeld. De geletterde kaart van Drenthe heeft hier een centrale plek. Deze kaart is gekoppeld aan het onderzoek en geeft een overzicht van gegevens per gemeente.