Onderwijsprijzen Drenthe uitgereikt in Vries en Assen


CKC De Holtenhoek uit Vries en het Dr. Nassau College uit Assen zijn de winnaars van de Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019. Cees Bijl ging vanochtend op pad om de tweejaarlijkse prijzen uit te reiken: de Bronzen Olifant-trofee en namens de provincie Drenthe een cheque van 500 euro. Dat deed hij in Vries samen met wethouder Pepijn Vemer en in Assen samen met wethouder Harmke Vlieg.

Over de prijswinnaars

CKC De Holtenhoek wint in de categorie basisonderwijs met haar zelfontwikkelde rekenmethode voor groep 3. In deze rekenmethode leren de leerlingen spelenderwijs en doelgericht rekenen, waarbij bewegingsactiviteiten een belangrijke rol spelen. Hierdoor is de overgang vanuit groep 2 minder groot en krijgt het rekenen een speels karakter, wat past bij deze jonge doelgroep.

CKC De Holtenhoek

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College heeft een speciaal traject opgezet voor leerlingen met een beperking van 16 jaar en ouder. Het gaat om nieuwkomers die soms zonder ouders in Nederland zijn. Ze hebben een taalachterstand en daarnaast beperkte cognitieve capaciteiten. In de ISK worden ze op passende wijze naar werk of verdere scholing geleid.

MJJ-20190208-ISK Assen-2

Nationale onderwijsprijs

Met het winnen van de Onderwijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die op 27 maart 2019 in Leiden wordt uitgereikt. Wilt u meer weten over de Nationale onderwijsprijs? Ga dan naar www.onderwijsprijs.nl.