Hét compliment van Drenthe


Waardering voor vrijwilligers 2020

Een groot aantal vrijwilligers in Drenthe zet zich belangeloos in voor anderen: in wijken en buurten, op school, bij sportverenigingen, in de zorg en bij evenementen. In 2020 heeft stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe ‘Hét compliment van Drenthe’ ontvangen.

Quote gedeputeerde Hans Kuipers:

"Ik ben trots op alle vrijwilligers die Drenthe in de benen houden! Zo’n 40 procent van onze inwoners, zet zich belangeloos in voor anderen. Dat is onbetaalbaar en zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Samen zorgen we voor een levendig en sociaal Drenthe."

De genomineerden voor Hét compliment van Drenthe 2020

Bekijk de uitreiking van Hét compliment van Drenthe 2020

Wat is Hét compliment van Drenthe?

Met ‘Hét compliment van Drenthe’ willen we vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen een kans geven om wat extra’s te doen met een geldbedrag van 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe. In 2020 is er in het bijzonder aandacht voor het thema ‘armoede’ in welke vorm dan ook. Dit thema komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een ander thema uit deze Agenda aan bod.

Contact

CMO STAMM Groningen Drenthe

Lisette Trinks - Spendel
06 - 13 58 14 71
l.trinks@cmostamm.nl

Dushenka van Kooten
06 – 51 85 70 78
d.vankooten@cmostamm.nl

Sociale Agenda

Levendig en sociaal Drenthe

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, voldoende onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Met Sociaal Drenthe gaan we samen met gemeenten en betrokken partijen aan de slag om dit te realiseren. Vóór en met de inwoners van Drenthe. De komende 4 jaar zet de provincie zich in voor diverse sociale thema’s. Enkele voorbeelden van concrete projecten zijn het vergroten van leefbaarheid in steden en dorpen en het inzetten van ervaringsdeskundigen bij armoede en laaggeletterdheid.