Snel internet in Drenthe: Samen maken we het waar!

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale infrastructuur. Daarom wil de provincie dat in het voorjaar van 2019 voor iedereen in Drenthe het gebruik van snel internet mogelijk is. De provincie Drenthe helpt lokale initiatieven in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. Dit worden ook wel de ‘witte gebieden’ genoemd. Dit gebeurt onder meer met een provinciale lening voor de aanleg van breedband. VerbindDrenthe, het platform voor breedbandinitiatieven, biedt professionele ondersteuning aan de lokale initiatieven, in het proces van aanvraag tot aanleg.

De provincie Drenthe zoekt steeds naar nieuwe kansen en trekt daarbij samen op met de Drentse gemeenten: Alles voor een snel digitaal bereikbaar Drenthe!

Breedband

Nieuws over snel internet in Drenthe

VerbindDrenthe, het platform voor breedbandinitiatieven

Voor professionele ondersteuning biedt de provincie Drenthe een duidelijk loket: VerbindDrenthe. Het is dé partner van elk initiatief, het verbindt de verschillende initiatieven en begeleidt ze in het proces van aanvraag tot aanleg. Om initiatieven nog beter te ondersteunen in de aanleg van snel internet, zal VerbindDrenthe meer de regie voeren op de realisatie van het netwerk. Hiermee geeft de provincie gehoor aan de oproep van initiatieven om extra ondersteuning. Zo is er straks een pool van experts beschikbaar waar initiatieven gebruik van kunnen maken.

Op de website www.verbinddrenthe.nl staat allerlei informatie om initiatieven verder te helpen. De provincie Drenthe financiert VerbindDrenthe.

Gewijzigd: Provinciale lening voor aanleg

De provincie Drenthe biedt initiatieven in de 'witte gebieden' de mogelijkheid een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg van breedband. De lening voor witte gebieden wordt verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld wordt dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moet een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Breedbandaanleg