Snel internet in Drenthe: Samen maken we het waar!

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale infrastructuur. Daarom wil de provincie dat in het voorjaar van 2019 voor iedereen in Drenthe het gebruik van snel internet mogelijk is. De provincie Drenthe helpt lokale initiatieven in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. Dit worden ook wel de ‘witte gebieden’ genoemd. Dit gebeurt onder meer met een provinciale lening voor de aanleg van breedband. VerbindDrenthe, het platform voor breedbandinitiatieven, biedt professionele ondersteuning aan de lokale initiatieven, in het proces van aanvraag tot aanleg.

Om de ontwikkelingen op het digitale speelveld nauwlettend te volgen, heeft de provincie Drenthe een uitgebreid netwerk. De provincie Drenthe zoekt steeds naar nieuwe kansen en trekt daarbij samen op met de Drentse gemeenten: Alles voor een snel digitaal bereikbaar Drenthe!

aanleg breedband

Nieuws over snel internet in Drenthe

Provinciale lening voor aanleg

De provincie Drenthe biedt initiatieven in de ‘witte gebieden’  de mogelijkheid een provinciale lening aan te vragen voor de aanleg. De lening voor ‘witte gebieden’ wordt verstrekt tegen een gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastgesteld wordt dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moet een businesscase opgesteld zijn of het project financieel uit kan en een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.

Om de ambitie van snel internet in de ‘witte gebieden’ te realiseren, is het soms noodzakelijk om onder voorwaarden ook in ‘grijs gebied’ te financieren. Initiatieven zoeken voor de financiering van grijs gebied partners. De provincie Drenthe kan daar één van zijn. Omdat de provincie geen staatssteun mag geven, heeft die lening een marktconform rentepercentage dat commerciële financiers ook hanteren.

VerbindDrenthe, het platform voor breedbandinitiatieven

Voor professionele ondersteuning biedt de provincie Drenthe een duidelijk loket: VerbindDrenthe. Het is dé partner van elk initiatief, het verbindt de verschillende initiatieven en begeleidt ze in het proces van aanvraag tot aanleg. Of het nu gaat om een groep inwoners die al bijna de schop de grond insteekt of een initiatief dat nog in de beginfase zit. Op de website www.verbinddrenthe.nl staat allerlei informatie om initiatieven verder te helpen. De provincie Drenthe financiert VerbindDrenthe.