Plattelandsontwikkelingsprogramma

Steenbergerpark

Het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is van start gegaan in de provincie Drenthe. POP3 loopt tot en met 2020, met een budget van in totaal ruim 52 miljoen euro. Het POP3 is erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland, en van de landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven.

Maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en voor klimaatmaatregelen

Gedeputeerde Staten hebben de POP3-subsidieregeling voor investeringen die bijdragen aan de KRW-doelen (waterkwaliteit) en klimaatmaatregelen opengesteld.

POP3-subsidie Jonge landbouwers

Jonge landbouwers in Drenthe kunnen een  steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf.  Voor de toekomst van de landbouw zijn jonge landbouwers enorm belangrijk. De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge landbouwers  helpen om in hun bedrijf te investeren.  Boeren die 40 jaar of jonger zijn komen (onder voorwaarden) in aanmerking voor deze regeling.

Een vitaal landelijk gebied

leader_banner

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is kort gezegd ‘Leader’, de Europese strategie om het landelijk gebied vitaal te houden. In Drenthe kennen we twee 'Leader'-gebieden: Zuidwest en Zuidoost Drenthe.

Meer informatie

SNN-logo

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regelingen POP3 uit voor de drie noordelijke provincies. Op de website van het SNN vindt u actuele informatie over de diverse openstellingen.