Wonen en leefomgeving

Op deze pagina's is informatie te vinden over de onderwerpen met betrekking tot wonen en leefomgeving.

Nieuws over wonen en leefomgeving

Provinciale bevolkingsprognose 2015- 2040

Meer ouderen, kleinere huishoudens

Eens in de drie jaar brengt de provincie Drenthe de verwachte ontwikkeling van de bevolking qua aantal inwoners en huishoudens in beeld. De bevolkingsprognose wijst op een verandering in omvang en samenstelling van de bevolking. Tot 2040 zal het aantal geboortes flink afnemen en het aantal alleenstaande huishoudens toenemen.

Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Vitaal platteland

De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen en andere vormen van dorpsbewoners kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp.