N391

De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen en sluit aan op de N34 bij Erm. Bij Emmen vormt deze weg de gemeentelijke rondweg. Het is de belangrijkste verbinding tussen Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe en heeft daarmee een ontsluitende functie voor het Veenkoloniale gebied met het landelijke wegennet (N34 en A37). De N391 is 21 km lang en werd in de jaren 1999 - 2000 aangelegd als 80-kilometerweg.

Nieuws over de N391

Tracéinfokaart N391

n391

Bekijk onze interactieve tracéinfokaart.  De hele N391 in beeld.

banner_websiten391

N391 Emmen - Ter Apel 'Veilig en snel'

In 2014 is het project N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel' van start gegaan. De verbreding van de weg is in juni 2014 uitgevoerd. De kruisingen worden in 2016- 2017 ongelijkvloers gemaakt. Als dat klaar is wordt de toegestane maximum snelheid verhoogd van 80 naar 100 km per uur (in 2017).

Ongelijkvloerse kruising Roswinkel

De provincie Drenthe legt een ongelijkvloerse kruising aan in de N391 bij Roswinkel, waar nu nog een rotonde ligt.

Toepassen AEC-bodemas bij projecten N391

Bij de projecten aan de N391 wordt gebruik gemaakt van AEC-bodemassen voor de aanleg van hellingen. Het materiaal bestaat uit zogenaamde AEC-bodemas, een zwart, zandachtig materiaal. Dit is een duurzaam alternatief voor het gebruik van zand.

Algemene informatie