N391

De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen en sluit aan op de N34 bij Erm. Bij Emmen vormt deze weg de gemeentelijke rondweg. Het is de belangrijkste verbinding tussen Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe.  Daarom heeft de N391 een ontsluitende functie voor het Veenkoloniale gebied met het landelijke wegennet (N34 en A37). De N391 is 21 km lang en werd in de jaren 1999 - 2000 aangelegd als 80-kilometerweg.

Nieuws over de N391

Tracéinfokaart N391

n391

Bekijk onze interactieve tracéinfokaart.  De hele N391 in beeld.

banner_websiten391

N391 Emmen - Ter Apel 'Veilig en snel'

In 2014 is het project N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel' van start gegaan. De weg is in 2014 verbreedt. De kruisingen zijn in 2016 en 2017 ongelijkvloers gemaakt. Daarna wordt de maximum snelheid op de N391 verhoogd van 80 naar 100 km per uur.

Aansluiting N366

De aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting van de provinciale wegen N391 (provincie Drenthe) en N366 (provincie Groningen) begint in september 2017. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige rotonde.

Toepassen AEC-bodemas bij projecten N391

Bij de projecten aan de N391 wordt gebruik gemaakt van AEC-bodemassen voor de aanleg van hellingen. Het materiaal bestaat uit zogenaamde AEC-bodemas, een zwart, zandachtig materiaal. Dit is een duurzaam alternatief voor het gebruik van zand.

Algemene informatie

Afgeronde projecten