N34

De N34 is een provinciale weg in het beheer van de provincies Drenthe en Overijssel. De N34 vormt een noord-zuidroute vanaf de A28 bij De Punt via onder andere Zuidlaren, Gieten, Borger, Emmen en Coevorden naar Ommen.  Bij het verkeersplein Gieten kruist de N34 de rijksweg N33, bij het knooppunt Holsloot kruist de N34 de rijksweg A37. De weg is een autoweg.

Kaart_coevorden
Verdubbeling N34 Emmen - Coevorden (Zuid)

Bekijk de projectenkaart voor meer informatie

N34 - Emmen
Verdubbeling N34 Emmen - Coevorden (Noord)

Bekijk de projectenkaart voor meer informatie

N34 - Exloo
Ongelijkvloerse kruising Exloo

Bekijk de projectenkaart voor meer informatie

N34 - Gieten
Doorstroming verkeersplein Gieten

Bekijk de projectenkaart voor meer informatie

Verbeteren doorstroming verkeersplein Gieten korte termijn

N34 verkeersplein Gieten

Odoorn/Klijndijk en Emmen-Noord

aansluiting_klijndijk

Aansluiting Emmen-west (N391)

De kruising Emmen-West vormt de aansluiting van de N391 op de N34. Hier komt een knooppunt waarbij de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen hebben op de N34 of de N391.

Verdubbeling N34 Coevorden - Emmen

logo_n34dubbel

Aansluiting 't Klooster (bij Coevorden)

n34_klooster

N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

Spandoeken-N34-oktober-2016-LR-01-1De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 verbeteren. De weg wordt daarom flink aangepakt. Maar veel ongelukken worden ook veroorzaakt door menselijke fouten en gevaarlijk rijgedrag. Daarom is er in  een voorlichtingscampagne gestart. Met deze campagne wil de provincie Drenthe weggebruikers op de N34 aanzetten tot veilig rijgedrag.

Verdubbeling N34

N34 hm-paal