Provinciale wegen

Voor de meeste mensen is een weg niets meer dan een strook asfalt om van A naar B te komen. Daar is de weg ook voor bedoeld. De provincie zorgt voor inrichting en onderhoud van de provinciale wegen. Zo kunt u comfortabel en veilig, via een mooie en schone weg, uw bestemming bereiken. Op deze pagina's vindt u informatie over de provinciale wegen in Drenthe..

N391 Emmen - Ter Apel 'Veilig en snel'

N391-button

De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen. De N391 sluit aan op de N34 bij Erm. In 2014 is het project N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel' van start gegaan. De weg wordt verbreed. Ook worden de kruisingen ongelijkvloers gemaakt.

Veilig op de Drentse weg

Strooien - gladheidsbestrijding

Tijdens de winterperiode moet het verkeer weer rekening houden met gladheid. Met een goede gladheidbestrijding zorgt de provincie Drenthe ervoor dat u ook tijdens de winter zo veilig mogelijk de provinciale wegen kunt gebruiken.

Wegwerkzaamheden

Kaart wegwerkzaamheden

Waar wordt er aan de weg gewerkt? Of zijn er werkzaamheden gepland? Dat kunt u zien op de kaart 'Wegwerkzaamheden in Drenthe'. U kunt tot op straatniveau inzoomen.