Provinciale wegen

Voor de meeste mensen is een weg niets meer dan een strook asfalt om van A naar B te komen. Daar is de weg ook voor bedoeld. Om ervoor te zorgen dat u comfortabel en veilig, via een mooie en schone weg uw bestemming kunt bereiken, zorgt de provincie voor inrichting en onderhoud van de provinciale wegen. Op deze pagina's vindt u informatie over de provinciale wegen in Drenthe.

Uitslag Lijnentest fietspaden N372 en N373

De provincie Drenthe heeft van oktober 2015 tot 1 april 2016 een test uitgevoerd met verschillende soorten fietspadmarkeringen. De uitkomsten van deze lijnentest zijn nu bekend.

N391 Emmen - Ter Apel 'Veilig en snel'

N391-button

De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen en sluit aan op de N34 bij Erm. In 2014 is het project N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel' van start gegaan. De weg wordt verbreed en de kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt.

Veilig op de Drentse weg

Strooien - gladheidsbestrijding

De komende winterperiode moet het verkeer weer rekening houden met gladheid. Met een adequate gladheidbestrijding zorgt de provincie Drenthe ervoor dat u ook tijdens de winter zo veilig mogelijk de provinciale wegen kunt gebruiken.

Wegwerkzaamheden

Kaart wegwerkzaamheden

Op de kaart 'Wegwerkzaamheden in Drenthe' kunt u zien welke wegwerkzaamheden staan gepland en momenteel worden uitgevoerd. U kunt tot op straatniveau inzoomen