Beroepsvaartmogelijkheden in Drenthe

Coevorden

Verbinding

De nieuwe haven op het ROC is bereikbaar via het kanaal Almelo <> Coevorden.

Het havengebied in het Afwateringskanaal via het kanaal Almelo<> Coevorden en de Coevorder Stadsgrachten.

Scheepsafmetingen

Maximale toegestane scheepsafmetingen naar het ROC-haven: 63 x 6,60 m, diepgang 2,50 m. Overijssel kent nog een diepgangbeperking van 2,40m. De provincie Overijssel is nog bezig met verruimingswerken. Zodra deze zijn afgerond worden de toegelaten scheepsafmetingen naar het ROC verruimd. Hoogte max. 6,00 m boven Kp.

Maximale toegestane afmetingen naar het havengebied in het Afwateringskanaal: 40 x 5,85 x 1,90 diepgang (spits) en 55 x 6,60m x 1,75 m diepgang.

Losplaatsen

De nieuwe ROC-haven kent ruime los- en laadmogelijkheden.

Het havengebied in het Afwateringskanaal kent enkele particuliere kaden en 1 openbare gemeentelijke kade.

Bedieningstijden

Voor de ROC-haven zijn de bedieningstijden van het kanaal Almelo <> Coevorden van de provincie Overijssel bepalend.

Voor het oude havengebied de bedieningtijden van de Moniersbrug en Spoorbrug: Zie overzicht (pdf)

Havengelden

Beheersdienst

Het Drents gedeelte van het kanaal Almelo <> Coevorden ( het Coevorden- Vechtkanaal ) is in beheer bij de provincie Drenthe (afdeling  Wegen en Kanalen- (0592) 36 55 55).

De ROC-haven bij de Havendienst i.o. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Oortmann, telefoonnnummer 14 0524.

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2014.