Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe

Dit plan beschrijft het provinciale beleid voor het stimuleren van goederenvervoer over water. Er zijn streefbeelden beschreven voor 2020 en 2030. Op basis daarvan is een actieprogramma opgesteld. Prioriteiten liggen bij de verdere ontwikkeling van Meppel (vervoer via water) en Emmen-Coevorden (vervoer vooral via spoor en weg, aangevuld met water). Hoogeveen heeft mogelijkheden voor de ontwikkeling van goederenvervoer over water gerelateerd aan de revitalisering van De Wieken. Het beleid voor Emmen en Assen is gericht op behoud van de openbare kade.

Laatst bijgewerkt op 12 april 2012.