Luchtvaart

Luchthavens

Op 10 november 2010 hebben Provinciale Staten het beleid ten aanzien van de luchtvaart in Drenthe vastgesteld. In de Beleidsnota luchtvaart Drenthe vindt u dit beleid.

In het bijzonder laat hoofdstuk 5 zien wat ons toetsingskader is bij ontheffingen (eenmalige stijgingen/landingen, ook wel TUG genoemd) en bij luchtvaartregelingen en -besluiten (structureel gebruik van luchthaventerrein). In de bijlagen van deze nota vindt u op een kaart de gebieden waar beperkingen gelden.

Aanvragen Luchtvaartregelingen en -besluiten

Hiervoor kunt u het beste een afspraak maken met de beleidsmedewerker luchtvaart, mevrouw G. Akkerman

Aanvragen ontheffing Wet luchtvaart

Volgens de Wet luchtvaart is het niet toegestaan om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen buiten een officiële luchthaven. Dit verbod geldt niet voor bijvoorbeeld luchtballonnen of traumahelikopters in functie bij urgente zaken, en voor drones tot 25 kilogram. Voor de volgende andere luchtvaartuigen (op grond van artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens) kan Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart:

 • helikopters;
 • vrije ballonnen bestemd en ingericht voor bemande vluchten;
 • zweeftoestellen;
 • micro light aeroplanes;
 • onbemande luchtvaartuigen (RPAS/Drones) met een totaal gewicht van > 25 tot 150 kilogram;
 • vliegtuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen die op zeeniveau in de internationale standaard atmosfeer in geheel gevulde toestand een afmeting hebben van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter.

Beleidsregel TUG-ontheffing

Ontheffingen voor deze luchtvaartuigen noemen we "ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart" (TUG-ontheffing). Bij het verlenen van deze ontheffingen hanteert het college van Gedeputeerde Staten de beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Drenthe. In de beleidsregel staan twee soorten ontheffingen:

 • Locatiegebonden ontheffing
  Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen, maar wel met een maximum van 12 dagen per terrein per jaar.
 • Generieke ontheffing
  Een generieke ontheffing voor de gehele provincie geldt voor maximaal 12 maanden. Hierbij geldt een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. In de voorwaarden bij de ontheffing kunnen bepaalde gebieden worden uitgesloten (bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden). Het maximale gebruik op een specifiek terrein is twee keer starten en landen per dag, gedurende maximaal 12 dagen per jaar.

Voor beide ontheffingen geldt dat Gedeputeerde Staten binnen vier weken een beslissing op de aanvraag moeten nemen. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen, moeten zij ook overleggen met de betrokken burgemeester(s).

Legestarieven Luchtvaart

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet luchtvaart € 800,00
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een generieke ontheffing zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart € 160,00
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart € 519,26

Let op: indien de aanvraag/aanvragen in behandeling is genomen en u trekt de betreffende aanvraag in bent u volgens de legesverordening 50% van het betreffende legestarief verschuldigd.

Ontheffing aanvragen

Voor het aanvragen van een TUG-ontheffing kunt u gebruik maken van onze aanvraagformulieren.

Voor verdere vragen over luchtvaart in Drenthe kunt u contact opnemen met de Frontoffice Luchtvaart telefoon 0592 - 365 555 of via een e-mail aan postbusluchtvaart@ruddrenthe.nl

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2017.