Verkeer, voertuigen en wegen

In Drenthe is de provincie verantwoordelijk voor diverse wegen en kanalen. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. Ook is de provincie verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en voor de vergunningverlening op het gebied van luchtvaart.

Nieuws over verkeer, voertuigen en wegen

Wegwerkzaamheden

Dienstauto bij busstation in aanbouw

Waar wordt er aan de weg gewerkt? Of zijn er werkzaamheden gepland? Dat kunt u zien op de kaart 'Wegwerkzaamheden in Drenthe'. U kunt tot op straatniveau inzoomen.

Veilig Bereikbaar Drenthe

'Veilig Bereikbaar Drenthe' is de slogan van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal overlegorgaan waarin de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) samen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe.