De provincie Drenthe werkt aan de N374


De provincie Drenthe werkt tussen 19 april en 5 mei 2021 op drie locaties aan de N374. De werkzaamheden vinden plaats bij Buinen , Schoonloo en Hoogeveen. Tijdens de werkzaamheden zijn de gedeeltes van de N374 waaraan gewerkt wordt afgesloten voor verkeer. Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven

Wanneer wordt er waar gewerkt?

In de omgeving van Buinen vinden de werkzaamheden plaats van 19 april tot 5 mei tussen kilometerpaal 11.9 en 13.1. In de omgeving Schoonloo van 19 april tot 30 april tussen kilometerpaal 21.0 en 22.5 en in de omgeving Hoogeveen van 19 april tot 5 mei tussen kilometerpaal 45.7 en 46.6.

Wat gaat er gebeuren?

Op de drie verschillende locaties wordt de deklaag van de weg vervangen en nieuwe belijning aangebracht. Nabij Schoonloo wordt er ook nog een nieuwe tussenlaag op de weg aangebracht. Bij Hoogeveen vinden er daarnaast nog aanpassingen plaats binnen de 60-km/u-zone, waaronder het verwijderen van drempels en het aanbrengen van een attentievlak. Bij de werkzaamheden nabij Buinen en Hoogeveen kan het fietsverkeer gebruik blijven maken van het fietspad.

Wat betekent dit voor aanwonenden?

Percelen die aan de N374 liggen blijven, zoveel mogelijk, bereikbaar voor bewoners en/of gebruikers. Het kan voorkomen dat ze tijdelijk niet of moeilijk toegankelijk zijn. Als dit het geval is vindt hierover afstemming plaats. De aannemer voert de werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd uit om overlast zoveel mogelijk te beperken.