Verdubbelde N34 tussen Emmen-West en Frieslandroute bijna gereed


Aannemer Dura Vermeer legt de laatste hand aan de werkzaamheden in de middenberm voor de verdubbeling van de N34 tussen Emmen-West en de aansluiting met de Frieslandroute (N381).

Om de verdubbeling te realiseren zijn twee viaducten gebouwd: Brinkmade (over de Slenerweg) en Staapharst (aansluiting met de Frieslandroute). Ter hoogte van viaduct Staapharst zijn nieuwe op- en afritten gebouwd. Daarnaast zijn de bestaande rotondes opnieuw geasfalteerd en voorzien van bypasses. Om de doorstroming te bevorderen zijn de opritten buiten de rotondes aangelegd. Eind maart is de openstelling gepland van dit drie kilometerlange deel van de N34.