Verkeerd gereden? Neem de volgende afslag


Iedereen rijdt wel eens verkeerd. Zelfs als je de omgeving goed kent of met navigatie rijdt. Maar dat betekent nog niet dat je direct moet keren. Zeker niet op autowegen zoals de N34, N381 of N391. Dat  is verboden en levensgevaarlijk. Provincie Drenthe voert nu campagne tegen 'keren op de weg' en roept alle weggebruikers in Drenthe op: Ben je verkeerd gereden? Neem dan de volgende afslag.

De campagneboodschap is onderdeel van de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ en is onder andere te zien via mottoborden langs de N34, N381 en N391 en een actie via Facebook. Met de brede campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ vraagt de provincie Drenthe aandacht voor (on)veilig verkeersgedrag op deze autowegen. De campagne richt zich op verschillende thema’s, namelijk afleiding achter het stuur, keren op de weg en inhalen. Wil je meer weten? Kijk dan op: Kalm aan, vlot verder.