Ongelijkvloerse kruising Emmerweg


De rotonde op de kruising van de Emmerweg met de N391 wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer ongehinderd kan doorrijden. Een animatie van het ontwerp vindt u op deze pagina.

Het ontwerp bestemmingsplan komt naar verwachting najaar 2018 ter inzage te liggen bij de gemeente. Er is dan een periode van zes weken waarin reacties (zienswijzen) naar de gemeente gestuurd kunnen worden. De bouw van de ongelijkvloerse kruising begint mogelijk in januari 2019 en duurt tot het eind van dat jaar.

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie.