Aansluiting N366


De nieuwe ongelijkvloerse aansluiting van de provinciale wegen N391 (provincie Drenthe) en N366 (provincie Groningen) is in volle gang. De werkzaamheden zijn begonnen in september 2017 en worden begin augustus 2018 afgerond. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige rotonde. Het verkeer wordt over een tijdelijke rotonde geleid.

In de nacht van 4 op 5 juni werden de liggers voor het nieuwe viaduct geplaatst. De liggers overspannen 26 meter en wegen elk 50 ton.

1

2

3

Foto's van werk in uitvoering

Luchtfoto’s april 2018: de contouren van de nieuwe aansluiting en het viaduct zijn al duidelijk zichtbaar

Luchtfoto’s april 2018: de contouren van de nieuwe aansluiting en het viaduct zijn al duidelijk zichtbaar

Afsluiting weg in juni en juli

In de maanden juni en juli is de kruising enkele malen afgesloten tijdens de avond en de nacht. Er is gekozen voor werken op deze tijden omdat het werk dan veilig en vlot kan gebeuren. Ook heeft het verkeer er dan minder last van.

De afsluitingen zijn van 19.00 uur tot 06.00 uur op de volgende dagen:

  • maandag 4 op dinsdag 5 juni
  • vrijdag 6 op zaterdag 7 juli
  • donderdag 12 op vrijdag 13 juli
  • vrijdag 13 op zaterdag 14 juli (tot 9.00 uur)
  • maandag 16 op dinsdag 17 juli
  • dinsdag 17 op woensdag 18 juli

Vanaf begin augustus zijn de werkzaamheden klaar en kan het verkeer van de nieuwe aansluiting en het viaduct gebruikmaken.

Ontwerp Knooppunt

Bij de aansluiting van de provinciale weg N391 op de N366 bij Ter Apel komt een nieuw verkeersknooppunt. Samen met de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde is het ontwerp voor dit knooppunt uitgewerkt. Begin 2015 is dit ontwerp tijdens een informatieavond in buurthuis de Vluchtweide in De Maten aan belangstellenden getoond en toegelicht. Het ontwerp is daarna aangepast mede naar aanleiding van opmerkingen die toen zijn gemaakt. Omdat het nieuwe knooppunt in twee provincies en twee gemeenten ligt, moeten al deze overheden het plan goedkeuren. Het ontwerp heeft instemming gekregen van de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde.

Situatieschetsen

impressie N366

impressie N366

Toepassing AEC-bodemassen

Bij de aanleg van de hellingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde AEC-bodemas. Dit is een zwart, zandachtige materiaal. Het is restmateriaal afkomstig van de afvalverwerker Attero in Wijster. Eerst wordt een laag zand aangebracht, waarop de bodemas wordt gestort. Het geheel wordt afgedekt met folie.

Bodemas wordt vaker toegepast in de wegenbouw, zoals onlangs bij de aanleg van het viaduct in Roswinkel. De provincie heeft hiervoor gekozen om bij te dragen aan duurzaam bouwen: het recyclen van restmateriaal. Door bodemas toe te passen, er is geen zand nodig. Lees meer over de toepassing van AEC-bodemassen.

Onttrekking landbouwweg

De huidige landbouwweg (en de oversteek) bij de rotonde zal bij de reconstructie van de kruising vervallen. Uit verkeerstellingen blijkt dat er weinig van deze oversteek gebruik wordt gemaakt. Handhaven van de landbouwweg in de nieuwe situatie brengt veel kosten met zich mee. Vanwege het geringe gebruik en de hoge kosten, is besloten de landbouwweg ter hoogte van het nieuwe knooppunt te laten vervallen. Voor de onttrekking aan het openbaar verkeer volgen de gemeente Emmen en de gemeente Vlagtwedde elk een aparte procedure. Informatie hierover verloopt via de gemeenten.


N366 veilig - Vaart met veiligheid

n366 veilig

De provincie Groningen werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de provinciale weg N366.