Knooppunt Emmen-West


Bij Emmen-West sluit de N391 aan op de N34. Deze aansluiting wordt als onderdeel van het project N391 Veilig en Snel omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Van Spijker Infrabouw uit Meppel bouwt hiervoor onder andere een fly-over bij knooppunt Emmen-West. Vanaf eind maart 2020 starten de voorbereidende (grond)werkzaamheden. De werkzaamheden aan het knooppunt Emmen-West zelf, starten op 4 mei 2020. De planning is dat het werk eind 2021 gereed is.

Nu is het nog zo dat het verkeer van en naar de N34 over een gelijkvloerse kruising of een rotonde geleid wordt. Hierdoor ontstaat vertraging. De Oude Rijksweg en de Ermerweg sluiten ook aan op de N391. Door de grote snelheidsverschillen levert dit gevaarlijke situaties op.

In het nieuwe ontwerp hebben de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen meer op de N34 of de N391. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer ook gebruik maken. Er komt ook een verbinding voor zeer speciaal transport van de Ermerweg naar de N34 richting Assen.

De bouw van het nieuwe knooppunt gebeurt in nauwe samenhang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de aansluiting N34 - N381. De uitvoering van knooppunt Emmen-West vindt plaats in 2020-2022.

Toelichting ontwerp

Impressies

Beeld vanuit Emmen/Delftlanden richting Erm

Beeld vanuit Erm richting het Emmen/Delftlanden

De fly-over (op-afrit N391) en het viaduct (N34) gezien vanaf de Ermerweg richting Emmen

Bovenaanzicht gezien vanuit Emmen richting Erm

De N34 richting Coevorden met rechts in beeld de oprit naar de N391 via de fly-over en links de afrit/verbindingsweg vanaf de N391 naar de N34


Afsluitingen eerste helft 2020

Afsluiting Zandzoom van 19 maart t/m 3 mei 2020

Zandzoom, een landbouwweg, is afgesloten van 23 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Vervallen aansluitingen Ermerweg en Oude Rijksweg op N391 vanaf 4 mei 2020

Vanaf 4 mei 2020 worden de aansluitingen van de Ermerweg en de Oude Rijksweg op de N391 afgesloten. Beide aansluitingen keren niet terug als het volledig nieuwe knooppunt gereed is. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Weekendafsluiting N34-N391 van 8 t/m 11 mei 2020

In het weekend van 8 mei 2020 vanaf vrijdag 20.00 uur tot en met maandag 11 mei 2020 om 06.00 uur is de aansluiting van de N34 van en naar de N391 afgesloten. Dit is nodig om een tijdelijk verkeersplein aan de westzijde te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor onder andere de bouw van het nieuwe, extra viaduct Klinkmolen 2 over de N391. Omleidingsroutes worden met borden weergegeven.

Bekijk het overzicht met alle werkzaamheden en omleidingsroutes als gevolg van de werkzaamheden aan knooppunt Emmen-West.

Actueel

Inloopbijeenkomst 25 maart 2020 geannuleerd

In verband met de op 12 maart 2020 door minister-president Rutte afgekondigde maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de inloopbijeenkomst voor knooppunt Emmen-West die gepland stond op 25 maart 2020, geannuleerd.

Om dezelfde reden is het Infocentrum Hunebed Highway tot nader order gesloten.