Rotonde Tynaarlo


Provincie Drenthe werkt tussen februari 2019 en juni 2019 aan de aanleg van een rotonde in Tynaarlo op de kruising van de Zuidlaarderweg ( N386) met de Dorpsstraat en de Berkenlaan. Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden, afsluiting van wegen en omleidingsroutes.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde zijn in januari gestart met het kappen van bomen. Momenteel werkt de aannemer aan een zogeheten zandlichaam ( ondergrond) voor aanleg van een noodweg over het toekomstige parkeerterrein van SVT, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen door kan rijden. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke oversteek ingericht met verkeerslichten. Als de noodweg klaar is, starten de werkzaamheden aan de rotonde.

Verkeershinder

Tijdens de aanleg van de rotonde zijn de Dorpsstraat en de Berkenlaan bij de kruising met de Zuidlaarderweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verder wordt de N386 ter hoogte van dit kruispunt, ondanks de noodweg, een aantal weekenden geheel afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de A28 en de N34. Afsluitingen worden vooraf gecommuniceerd met lichtborden, berichtgeving in lokale en regionale media en op de website van provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo.


Routekaartjes parkeren en bereikbaarheid bedrijven Dorpsstraat

Hieronder kunt u kaartjes downloaden met de route naar de bedrijven aan de Dorpsstraat en de route voor het parkeren van bezoekers aan MFA De Spil en de sportvelden.

Afsluiting kruising Dorpstraat/ Berkenlaan met Zuidlaarderweg (N386)

Vanaf maandag 18 maart wordt de kruising Dorpsstraat/Berkenlaan in Tynaarlo met de Zuidlaarderweg (N386) afgesloten. Dit in verband met voorbereidende werkzaamheden die aannemer Schagen Infra BV in opdracht van de provincie uitvoert voor de aanleg van een rotonde. Het gaat onder andere om het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent hinder voor het verkeer op de N386, maar doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.

Advertentie rotonde Tynaarlo

Hieronder kunt u de advertentie downloaden die in de huis-aan-huiskranten Oostermoer en Krant van Tynaarlo verscheen.