Werkzaamheden fietspad langs N379


Fietspad afgesloten van 3 september-26 oktober

Van maandag 3 september tot en met vrijdag 26 oktober 2018 voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan het fietspad langs de provinciale weg N379 (Drentse Mondenweg). Dit gebeurt tegelijkertijd op twee trajecten van het fietspad: in Nieuw-Buinen en op het gedeelte tussen Tweede Exloërmond en Valthermond. Op beide trajecten wordt het asfalt vervangen door beton en er komt er nieuwe belijning.

Nieuw-Buinen 7 september – 26 oktober

De werkzaamheden bij Nieuw-Buinen vinden plaats vanaf het begin van de bebouwde kom aan de noordzijde van het dorp tot aan de rotonde (kruising met het Zuiderdiep). Tijdens de werkzaamheden maken fietsers gebruik van één rijstrook van de hoofdrijbaan. Het autoverkeer wordt met behulp van verkeerslichten langs de werkzaamheden geleid.

Tweede Exloërmond en Valthermond 3 september – 19 oktober

De werkzaamheden tussen Tweede Exloërmond en Valthermond vinden plaats van de rotonde (Zuiderdiep) in Tweede Exloërmond tot aan de kom (Noorderdiep) in Valthermond. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Mondenweg voor gemotoriseerd verkeer open. De provincie zet verkeersregelaars in voor de momenten dat auto’s langs de werkzaamheden geleid moeten worden. Fietsers worden omgeleid via de bebouwde kom van Valthermond (en andersom).

Omleidingsroute

In eerdere berichtgeving is een andere omleidingsroute aangeduid.
De omleidingsroute zou gelden voor gemotoriseerd verkeer, maar geldt nu voor fietsers. Uit analyse blijkt dat het aantal vrachtwagens, als gevolg van de aardappel- en bietencampagne, hoger is dan ingeschat werd. Hierdoor is een nieuwe afweging gemaakt en is vanwege de verkeersveiligheid besloten om het auto- en vooral het vrachtverkeer niet over de omleidingsroute te leiden.
De omleidingsroutes zijn weergegeven op bijgevoegde kaart.