Aangepaste plannen N376 bij Sleen


Gedeputeerde Henk Brink heeft donderdag 6 september gesproken met de verenigingen van dorpsbelangen van Sleen-Diphoorn en dorpsbelangen Erm over de voorgenomen snelheidsverhoging bij Sleen van 60 naar 80 km per uur.

Naar aanleiding van reacties op de voorgenomen plannen zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen in het gebied. Op basis daarvan heeft de provincie de bestaande plannen nog eens tegen het licht gehouden. Op een aantal onderdelen zijn hierin wijzigingen aangebracht. Dit betreft de aanleg van een rotonde bij de oversteek richting Diphoorn (Boelenweg) en een linksaf-vak bij de afslag Bannerschultestraat.

Verder wordt er een fietsoversteek aan de zuidelijke zijde van de rotonde tussen Sleen en Noord-Sleen gerealiseerd, zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken. Ook wordt er gekeken of de meest gebruikte OV-halte met een haltekom kan worden uitgerust, zodat de bus niet meer halteert op de rijbaan. De precieze invulling van de bushalte wordt nog nader onderzocht.

Gedeputeerde Henk Brink: “We hebben goed geluisterd naar de reacties die we op onze plannen hebben gekregen. De bezwaren die naar voren zijn gebracht, hebben we vertaald in een aangepast plan. Ik hou een positief gevoel over aan het gesprek dat wij hierover hebben gevoerd met de verenigingen van dorpsbelangen.”

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Direct omwonenden en grondeigenaren worden hierbij betrokken. Door deze aanpassingen zal de reconstructie voor wat betreft de genoemde kruisingen niet meer dit jaar plaats vinden. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar en is onder meer afhankelijk van grondverwerving en mogelijke bestemmingsplanaanpassingen.