N376


Op deze pagina vindt u informatie over provinciale weg N376. De N376 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Rolde met Nieuw-Amsterdam. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N857, N374, N381 en N34. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Onderhoud aan de N376 tussen Schoonoord en de Frieslandroute

Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 4 september 2020 brengt aannemer Fuhler Wegenbouw Emmen nieuw asfalt aan op de N376 tussen Schoonoord en de aansluiting met de Frieslandroute (N381). Ook komt er een nieuwe faunapassage, vervangen we de huidige passage en herstellen we daar waar nodig de aansluitende inritten.

Verkeershinder, omleidingen en bereikbaarheid aanwonenden

Vanwege de werkzaamheden is het genoemde wegvak vanaf maandag 17 augustus 7.00 uur tot en met vrijdag 4 september 17.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N374-N34-N381. Dit is met borden aangegeven. Bekijk de omleidingsroute op de kaart (pdf, 810 kB).

De woningen dichtbij de werkzaamheden blijven via de afgesloten weg of naastgelegen fietspad grotendeels bereikbaar. Aanwonenden ontvangen hiervoor een vergunning. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden. De planning van de werkzaamheden kan veranderen door de coronacrisis.

Aanpassingen aan de N376 bij Sleen

De provincie wil de N376 bij Sleen veiliger maken en houden. De snelheid verhogen we naar 80 km/uur. Om dit te kunnen doen, passen we de weg op een aantal plaatsen aan. Zo komt er een nieuwe rotonde bij de N376/Boelkenweg. Een rotonde verlaagt de snelheid van het verkeer waardoor het veiliger wordt op het kruispunt voor fietsers, wandelaars en (auto)verkeer.

Rotonde N376 en Boelkenweg

Ook komt er een linksaf-vak bij de Bannerschultestraat. Door de aanleg van linksaf-vak hoeven de mensen die vanuit Emmen komen en linksaf het dorp Sleen via de Bannerschultestraat in willen niet meer te wachten op de hoofdrijbaan van de N376 (indien er tegemoetkomend verkeer aankomt).

Linksafvak richting Sleen

Als laatste komt er een fietsoversteek bij de rotonde Noord-Sleen. Hierdoor hoeven fietsers die van Sleen naar Noord-Sleen gaan minder vaak de weg over te steken. En dat is veiliger.

Uitbreiding fietspad bij rotonde Noord Sleen

Om geluidsoverlast tegen te gaan, komt er hoogte van het dorp Sleen geluidsreducerend asfalt. Bekijk op de kaart waar dat komt te liggen (pdf, 1.3 MB). We halen de bushalte bij de begraafplaats weg, omdat hier weinig reizigers instappen. Er blijven twee bushaltes over die gezien de ligging vanuit het hele dorp goed bereikbaar zijn.

Planning

Het verleggen van kabels en leidingen is rond de bouwvak klaar. Deze werkzaamheden gebeuren naast de weg in de berm. Het kan zijn dat er een halve rijbaan afgesloten wordt, dan geldt een snelheidsbeperking. Over het algemeen kunt u gewoon gebruik blijven maken van de N376.

Ondertussen zijn we bezig met het verkrijgen van de vergunningen en de aanbesteding van het werk. Na de zomervakantie beginnen we met de uitvoering van de werkzaamheden. We verwachten dat dit gebeurt tussen 21 september en 13 november. De concrete planning en de omleidingsroute volgen later.

Nieuwsberichten

Er zijn momenteel geen berichten beschikbaar voor deze weg.