N376


Op deze pagina vindt u informatie over provinciale weg N376. De N376 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Rolde met Nieuw-Amsterdam. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N857, N374, N381 en N34. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Aanpassingen aan de N376 bij Sleen

De provincie laat de weg breder en veiliger maken, anders inrichten en van nieuw asfalt voorzien. Aannemer Avitec gaat van 21 september tot en met 27 november 2020 aan de slag met het aanpassen van de N376. Er geldt dan een omleidingsroute voor doorgaand verkeer via de N34. Bekijk de omleidingsroute hieronder.

Update: de werkzaamheden zijn spoedig verlopen. De weg is daarom weer open vanaf 20 november om 18.00 uur.

Omleidingsroute N376 bij Sleen

Busvervoer door centrum

Bussen rijden tussen 21 september en 27 november door het centrum van Sleen. Dit betekent dat de bus niet stopt bij de haltes bij de Boterakkersweg en de Boelkenweg. De bushalte aan de Langakkerweg blijft in deze periode grotendeels wel beschikbaar.

Omleidingsroute N34 via N376

Vanwege de afsluiting van de N34 is de N376 in het weekend van vrijdag 16 oktober 18.00 uur tot en met maandag 19 oktober 6.00 uur wél open. Dan loopt de omleidingsroute van de N34 via de N376. Meer informatie.

Wat verandert er?

De maximumsnelheid op de N376 gaat van 60 naar 80 km/uur. Om dit te kunnen doen, passen we de weg op een aantal plaatsen aan. Zo komt er een nieuwe rotonde bij de N376/Boelkenweg. Een rotonde verlaagt de snelheid van het verkeer waardoor fietsers, wandelaars en (auto)verkeer veiliger gebruik kunnen maken van het kruispunt.

Rotonde N376 en Boelkenweg

Ook komt er een linksaf-vak bij de Bannerschultestraat. Door de aanleg van een linksaf-vak hoeven de mensen die vanuit Erm komen en linksaf het dorp Sleen via de Bannerschultestraat in willen niet meer te wachten op de hoofdrijbaan van de N376 (indien er tegemoetkomend verkeer aankomt).

Linksafvak richting Sleen

Als laatste komt er een fietsoversteek bij de rotonde Noord-Sleen. Hierdoor hoeven fietsers die van Sleen naar Noord-Sleen gaan minder vaak de weg over te steken. En dat is veiliger.

Uitbreiding fietspad bij rotonde Noord Sleen

Om geluidsoverlast tegen te gaan, komt er bij het dorp Sleen geluidsreducerend asfalt. Bekijk op de kaart waar dat komt te liggen (pdf, 1.3 MB). We halen de bushalte bij de begraafplaats weg, omdat hier weinig reizigers instappen. Er blijven twee bushaltes over die gezien de ligging vanuit het hele dorp goed bereikbaar zijn.

In week 46 zijn de onderlagen en een tussenlaag op de weg aangebracht. Komende maandag wordt de deklaag hieraan toegevoegd en dinsdag is gereserveerd voor de belijning.

In week 47 zullen de lichtmasten worden geplaatst en de bewegwijzering zal worden aangebracht. Daarna is de gebiedsontsluitingsweg klaar voor gebruik.

Nieuwsberichten