Rotonde en landbouwsluizen N375


De provincie Drenthe werkt aan een veilig bereikbaar Drenthe. Voor het gedeelte van de N375, tussen Meppel en Pesse, staat daarom een aantal activiteiten op het programma om de veiligheid en herkenbaarheid van de weg te vergroten.

Rotonde en landbouwsluizen klaar

De provincie Drenthe en gemeente De Wolden hebben de N375 ter hoogte van de oversteken Ruinerweg/De Weidenweg en de Koekangerveldweg in samenwerking aangepakt met als doel de kruisingen veiliger gemaakt.

Op 12 september gaf gedeputeerde Henk Brink het startsein voor het begin van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn in de periode september tot en met december 2016 voortvarend uitgevoerd. Op 19 januari waren de omwonenden uitgenodigd voor een afsluitende moment bij de rotonde met Henk Brink en wethouder Jan van 't Zand van de gemeente De Wolden. (foto)

Proces

Op 6 oktober 2015 werden tijdens een inloopavond in Koekangerveld de uitgewerkte plannen gepresenteerd: voor de aanleg van de rotonde aan de Koekangerveldweg en de aanleg van twee landbouwsluizen aan de Ruinerweg

Op 5 februari 2016 is de benodigde omgevingsvergunning verleend en op 10 en 18 februari 2016 zijn de benodigde verkeersbesluiten genomen. Na een positieve uitspraak van de bezwarencommissie op 30 juni 2016 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering voortgezet.

De aanleg van de landbouwsluizen is door gemeente De Wolden uitgevoerd, evenals de verbreding van de Koekangerveldweg (een gemeentelijk project dat samenhangt met de aanleg van de rotonde).

Wegvisie N375

De nieuwe situatie met de rotonde en de landbouwsluizen maken deel uit van een bredere visie op de N375. In de wegvisie N375 worden de verkeerstechnische beschrijving van de weg, de ervaringen van gebruikers en de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig naast elkaar gelegd.