Gemeente en provincie verbinden zich aan aanpak N375


Gedeputeerde Henk Brink en wethouder Gerrie Hempen-Prent hebben samen een overeenkomst getekend om de provinciale weg N375 (Meppel-Pesse) Duurzaam Veilig in te richten. In de overeenkomst wordt o.a. geregeld dat bij de oversteek Gijsselterweg en Berghuizen tunnels worden aangelegd.

rotonde N375

De overeenkomst is de uitkomst van een proces samen met omwonenden en betrokkenen. De wensen van de meerderheid van de betrokkenen zijn door de provincie en de gemeente overgenomen. Zo komen er tunnels of landbouwsluizen waardoor het verkeer de N375 ondergronds passeert. De maatregelen betreffen de oversteken Slagenweg (landbouwsluis), Defensieweg (landbouwsluis), Gijsselterweg (tunnel) en Berghuizen (tunnel). Met de te treffen maatregelen zijn wethouder Mirjam Pauwels en gedeputeerde Henk Brink ervan overtuigd dat de N375 duurzaam veilig wordt gemaakt.

De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375 tussen Pesse en Meppel. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken op de N375.

overzicht oplossingen N375