N375


De N375 ligt in de provincies Drenthe en Overijssel. Het Drentse deel van de N375 begint bij Eursinge (A28) en gaat langs Ruinen richting Meppel. Na Meppel gaat de N375 op Overijssels grondgebied verder tot aan de N334 bij Beukers. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Uitgelicht

De provincie Drenthe en gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375 ter hoogte van de oversteken Ruinerweg/De Weidenweg en de Koekangerveldweg.

De N375 verzorgt de ontsluiting van het gebied tussen Pesse en Meppel met de rijkswegen A28 en A32. In de Wegvisie N375 is door de provincie Drenthe aangegeven dat de N375 wordt ingericht volgens de richtlijnen Duurzaam Veilig.