Reconstructie N373 Norgervaart (N373)


De provincie Drenthe gaat de kruisingen langs de Norgervaart (N373) aanpassen. Het gaat om de kruising met de Koelenweg en de Domeinweg, en de aansluiting op de N919 (richting Veenhuizen). De werkzaamheden hiervoor starten voorjaar 2019. Eind oktober/november liggen de plannen ter inzage bij de gemeenten. Daarover volgt te zijner tijd meer informatie.

Ontwerp vastgesteld

De definitieve ontwerpen voor de reconstructie van de provinciale weg N373 bij Huis ter Heide zijn vastgesteld. De provincie Drenthe heeft de ontwerpen aangepast naar aanleiding van de reacties op de inloopbijeenkomst op 28 september 2015. Deze zijn met de Werkgroep N373 besproken.

De provinciale weg N373 (Norgervaart) tussen de Norgerbrug en de aansluiting N919 (Veenhuizen) wordt gereconstrueerd om de veiligheid voor fietsers en de leefbaarheid langs dit deel van de N373 te vergroten. Directe aanleiding waren enkele ongevallen waarbij fietsende scholieren betrokken waren.

In overleg met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Huis ter Heide en de betrokken gemeenten, heeft de provincie Drenthe plannen gemaakt voor verbeteren van de fietsoversteken bij de Koelenweg en de Domeinweg. Ook voor de reconstructie van de kruising bij de aansluiting op de N919 is een ontwerp gemaakt.

De eerste ontwerpen zijn op 10 maart 2015 tijdens een informatieavond met de omgeving besproken. Op 28 september zijn de verder uitgewerkte plannen voorgelegd aan belangstellenden tijdens een inloopavond in café Huis ter Heide.

Gescheiden rijstroken en bruggen

De ontwerpen van de oplossingen bij de Koelenweg en de Domeinweg zijn positief ontvangen door de omgeving en met een paar kleine aanpassingen vastgesteld. De oplossing bestaat in beide gevallen uit het verbreden van de weg en scheiden van de rijstroken waardoor fietsers in twee stappen kunnen oversteken via een middenberm. Ook is ter verbetering van de verkeersveiligheid de berm over het hele traject zodanig verbreed, dat het hekwerk langs N373 kan komen ter vervallen (dit staat nog wel op de ontwerpen hieronder). Hierdoor is vanaf de brug beter zicht op het verkeer op de N373 en wordt het oprijden vanaf de brug richting het noorden ruimer.

Bij de Domeinweg wordt de bestaande dam vervangen door twee gescheiden bruggen: een voor gemotoriseerd verkeer en een voor fietsers.

Domeinweg vanaf de weg

Domeinweg van boven

Bij de Koelenweg wordt de bestaande brug vervangen door twee nieuwe bruggen, een voor fietsers en een voor gemotoriseerd verkeer.

Koelenweg vanaf de weg

Koelenweg van boven

Aansluiting N919 (Veenhuizen)

Op het ontwerp voor de afslag naar de N919 kwamen veel reacties tijdens de bijeenkomst op 28 september (2015). De voorgestelde oplossing, waarbij de voorrangssituatie zou veranderen naar voorrang voor het verkeer naar Veehnuizen, werd door veel aanwezigen niet als een verbetering ervaren van de veiligheid voor fietsers. Daarom is gekozen voor het handhaven van de bestaande vorm en voorrangsregeling. Het kruisingsvlak wordt iets verschoven waardoor met name het autoverkeer vanuit Veenhuizen beter zicht heeft op verkeer vanuit Norg. Voor de overstekende fietser zal de middengeleider worden verbreed zodat er veiliger, in twee keer, kan worden overgestoken (net als bij de Koelenweg en Domeinweg).

Verder heeft de provincie Drenthe de intentie de dam te vervangen door een brug. Dit verbetert de kwaliteit van de omgeving vanuit cultuur-historisch perspectief.

Definitief ontwerp afslag N919

N373N919 AANSLUITING NIEUW. klein