Voorbereidende werkzaamheden fietstunnel Peizerwold van start


Op maandag 11 maart 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel Peizerwold gestart. In de voorbereiding op de aanleg van de tunnel worden de rioleringen, kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden vinden plaats in de bermen naast de Groningerweg (N372). Tijdens deze werkzaamheden, die tot eind maart duren, geldt er een snelheidsbeperking ter hoogte van de kruising van de Groningerweg met de Brunlaan.

Ter voorbereiding zijn er verder bomen gekapt. Twee bomen op de plek waar de tunnel onder de N372 doorgaat en zes aan de noordzijde van de Zanddijk op de plek waar de hellingbaan van de fietstunnel aansluit op de Zanddijk. Om verstoring van een mogelijke vleermuisroute te voorkomen, zijn aan de zuidzijde van de Zanddijk nieuwe bomen aangeplant.