Wegwerkzaamheden aan N371 in bebouwde kom Hoogersmilde


Vanaf maandag 5 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020 gaat aannemer Zuidema lnfra en Milieu B.V werkzaamheden in opdracht van de provincie Drenthe uitvoeren.  Het werk betreft het vervangen van de deklaag (asfalt) en het aanbrengen van markering.

Let op: De werkzaamheden aan de N371 zijn maandag 26 oktober 2020 afgerond. Dit betekent dat de N371 inmiddels weer is opengesteld voor verkeer.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

Fase 1, vanaf 5 oktober 2020 tot en met 20 oktober 2020

N371 km 15.800 – 16.650: afsluiting van de N371 vanuit Assen, vanaf de bebouwde kom tot aan de kruising Drostenstraat inclusief toe- en afritten van de N381.

Fase 2, vanaf 21 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020

N371 km 16.750 – 17.330: afsluiting vanaf de kruising Drostenstraat tot einde bebouwde kom richting Dieverbrug.

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer.

De P.H. Brug blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer. De Vaartweg is tussen Spiersbrug en de P.H. Brug afgesloten voor vrachtverkeer.

(Brom) fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

Direct aanwonenden binnen de werkvakken aan de N371, kunnen tijdens de werkzaamheden hun woning bereiken en maken indien nodig daarvoor gebruik van het fietspad.

De aanwonenden ontvangen hiervoor een ontheffing van de provincie.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van Rutten, toezichthouder namens de provincie Drenthe, bereikbaar via telefoonnummer 0592 – 36 55 55. U kunt ook mailen naar post@drenthe.nl onder vermelding van ‘werkzaamheden N371’.

(Weers)omstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.