N371


De N371 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Meppel met Assen. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N353, N855 en N381. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten