Waarom wordt er een verkeersonderzoek uitgevoerd?


Het verkeersonderzoek:

  • gaat alle mogelijke alternatieven nader onderzoeken en deze toetsen aan de doelen
  • geeft een nadere onderbouwing van alternatieven die afvallen
  • moet een aantal kansrijke alternatieven opleveren die worden getoetst aan de milieueffecten, kosten- en baten en landschap
  • gaat samen met de omgeving varianten voor het verkeersplein Gieten bedenken en toetsen op haalbaarheid