Wat zijn de plannen voor verkeersplein Gieten?


We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen om de doorstroming bij het verkeersplein Gieten te verbeteren. Dit is een groot knelpunt en vraagt om een intensiever onderzoek naar de mogelijkheden. Omdat deze locatie al bekend is, gaan we het verkeersplein Gieten als eerste uitwerken met de omgeving.