Wat is een gebiedsanalyse?


Een gebiedsanalyse maakt inzichtelijk hoe het gebied rondom de N34 er in de huidige situatie uitziet. Daarbij gaat het om de ruimtelijke en landschappelijke aspecten.

We geven antwoord op de vragen: Hoe ziet de weg eruit? Wat zijn belangrijke kenmerken? Hoe ziet het landschap eruit? Wat zie je vanaf de weg? Wat zijn belangrijke kwaliteiten in de ondergrond, zoals bodem en archeologie?

Daarnaast onderzoeken we welke ontwikkelingen er rond de N34 in de toekomst kunnen ontstaan en waar we bij de werkzaamheden aan de N34 rekening mee kunnen houden. Voorbeelden zijn verstedelijking, recreatie, natuurontwikkeling en watervoorzieningen.