Hoe worden de uitkomsten van de focusgroep gecommuniceerd?


De uitkomsten nemen we mee in de eerste schetsen van de ontwerpen. Deze ontwerpen leggen we voor op inloopbijeenkomsten, en gebruikelijke communicatiekanalen zoals de website,aan belanghebbendenen geïnteresseerdenin de omgeving. Zo willen we de ontwerpen toetsen van de specifieke alternatieven. De inloopbijeenkomsten staan gepland in het voorjaar van 2022.