Wat kost het om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen?


Bij de quickscan Maatschappelijke kosten- en batenanalyse is uitgegaan van 90 miljoen euro. Dit bedrag is de randvoorwaarde om te komen tot kansrijke alternatieven.