Gedeeltelijke verdubbeling N34


De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren op de N34. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste manier is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden. Dit draagt bovendien bij aan de versterking van de regionale economie.

Het verdubbelen van de N34 kan uitgevoerd worden in fases en daarmee goed inspelen op de (innovatieve) ontwikkelingen in mobiliteit.

De provincie is aan de slag met de verdubbeling op meerdere trajecten. Tussen Coevorden Noord en Holsloot en Emmen West en de N381 zijn de aannemers bezig met voorbereidende werkzaamheden. En tussen Emmen en De Punt doet de provincie onderzoek naar waar de N34 verdubbeld kan worden en hoe het verkeersplein Gieten hierin meegenomen gaat worden.

Bij de inrichting van dubbele rijbanen wordt een fysieke scheiding gerealiseerd en worden frontale aanrijdingen voorkomen. Bij het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 wordt voorkomen dat de doorstroming verder stagneert en er als gevolg van onveilig inhalen (bijna) ongevallen gebeuren. Kortom, de verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd.