Flora, fauna en archeologie


Hoe wordt de weg landschappelijk ingepast?

Vanuit verschillende disciplines, zoals natuur, duurzaamheid en archeologie, wordt gekeken naar de inpassing van de weg.

Wordt er rekening gehouden met faunavoorzieningen?

Uit de faunaonderzoeken zal blijken of maatregelen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot de aanleg van een faunapassage (buis onder de weg).

Er is hier nogal wat archeologie in de grond. Wat gaan jullie daarmee doen?

Wij voeren op dit moment een onderzoek uit. Afhankelijk van deze uitkomsten kan nader onderzoek volgen. Op dit moment verwachten we niet dat dit gevolgen heeft voor het traject van de verdubbeling.

Er komt een vangrail tussen de beide banen. Kan groot wild dan nog oversteken?

Een vangrail is nodig vanwege de veiligheidseisen. Groot wild kan deze vangrail wel passeren, evenals kleine dieren.