Aanwonenden en grondeigenaren


Waarom bezoekt u alleen de mensen direct langs de N34?

Medewerkers van de provincie Drenthe bezoeken al een groot aantal omwonenden. De mensen die het meest in de nabijheid wonen behoren tot die selectie. De inwoners die nog niet zijn bezocht, nodigen wij van harte u uit om tijdens inloopbijeenkomsten suggesties en opmerkingen te geven. Heeft u toch behoefte aan persoonlijke toelichting? Neem dan gerust contact met ons op.

Ik verwacht waardevermindering van mijn woning. Waar kan ik deze schade vergoed krijgen (planschade?)

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in september of oktober van dit jaar vastgesteld. Dan wordt duidelijk of u mogelijk met planschade te maken krijgt. In dat geval heeft u 5 jaar na vaststelling de tijd om de gemeente te verzoeken om planschade. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden. Tijdens inloopbijeenkomsten en eventueel de huisgesprekken wordt dit onderwerp verder toegelicht.

Wat betekent het voor mij als grondeigenaar?

In november 2015 heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd voor grondeigenaren. In de brochure 'Grondverwerving: hoe gaat dat?' (download op de website) kunt u lezen wat u daarbij van ons mag en kan verwachten.

Zijn er ruilgronden beschikbaar?

Op dit moment hebben wij geen (ruil)gronden in de directe nabijheid in bezit. Mogelijk wel de zogenaamde BBL gronden, maar die liggen verder weg. Wanneer iemand als gevolg van de verdubbeling stopt met het bedrijf kunnen wij wellicht meer grond verwerven, die als ruilgrond kan worden ingezet. Of aangrenzende percelen kunnen worden geruild. De provincie wil dergelijke oplossingen ondersteunen, maar is hierin geen initiatiefnemer. Neemt u voor vragen en ideeën gerust contact op met onze medewerker Grondzaken.

Wanneer gaan jullie grond aankopen?

In principe vanaf het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld; september 2016. Maar als iemand nu al grond zou willen verkopen, is dat mogelijk een optie. Zo zou er toch sprake kunnen zijn van ruilgrond.