Werkzaamheden en omleidingen verdubbeling N34 Emmen West – Frieslandroute


In opdracht van de provincie Drenthe werkt Dura Vermeer aan het verdubbelen van de N34 tussen Emmen-West en de aansluiting met de N381 (Frieslandroute). Daarmee verbetert de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid en wordt de regionale economie versterkt.

Overzicht werkzaamheden

Omschrijving

Periode

werkzaamheden
  • Aanleg van de nieuwe oostbaan en voorbereiden nieuwe op- en afritten
  • Uitbreiding viaduct Brinkmade/verdieping Slenerweg
  • Vervanging duiker de Blikken

Februari 2020 – september 2020

  • Uitbreiding viaduct Staapharst

Juni 2020 – oktober 2020

  • Herinrichting westbaan met uitzondering van de bestaande oprit
  • Oostbaan in gebruik door het verkeer

Oktober 2020 – maart 2021

  • Reconstructie westbaan ter plaatse van bestaande oprit

Maart 2021

  • Inrichting middenberm
  • Afrondende werkzaamheden

April 2021

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes op de N34 op het traject Coevorden - Holsloot.

Bekijk ook de werkzaamheden en omleidingsroutes voor knooppunt Rondweg Emmen-N34 (Emmen West)


Vragen?

Wilt u meer informatie over het project? Bel dan (06) 43 39 80 24 of mail naar n34@duravermeer.nl of bekijk de Bouwapp, deze is gratis te downloaden via de Appstore of Playstore.