Knooppunt Rondweg Emmen - N34 (Emmen West)


Bij Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. Deze aansluiting wordt omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Van Spijker Infrabouw uit Meppel bouwt hiervoor onder andere een fly-over. De werkzaamheden aan het knooppunt Emmen-West zijn begonnen op 4 mei 2020. De planning is dat het werk eind 2021 klaar is.

Nu is het nog zo dat het verkeer van en naar de N34 over een gelijkvloerse kruising of een rotonde rijdt. Hierdoor ontstaat vertraging. De Oude

Rijksweg en de Ermerweg sluiten ook aan op de Rondweg Emmen. Door de snelheidsverschillen en het grote aantal voertuigen levert dit gevaarlijke situaties op.

In het nieuwe ontwerp hebben de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen meer op de N34 of de Rondweg Emmen. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer ook gebruik maken.

De bouw van het nieuwe knooppunt gebeurt in nauwe samenhang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de Frieslandroute.

Impressie ontwerp


Actueel

Het Infocentrum Hunebed Highway N34 in Dalen is tot nader order gesloten in verband met de coronacrisis.

Contact

Wilt u meer informatie over de aanleg van het knooppunt? Bel dan (06) 17 67 66 27 of mail naar h.bos@vsib.nl of bekijk de omgevingsapp 'N34'. Download de app via onderstaande QR-code.

Omgevingsapp N34

Impressies ontwerpen

cam1
cam2
cam3
cam4
cam6a

Foto's werkzaamheden

Rupskraan onder begeleiding van twee verkeersregelaars
Aanzicht vanuit Emmen op rotonde met Oude Rijksweg
Afsluiting Oude Rijksweg, tijdelijke situatie, gezien richting Erm
Afsluiting Oude Rijksweg, tijdelijke situatie, gezien vanaf Erm
Afsluiting Ermerweg, ombouw naar fysieke afsluiting, gezien richting Emmen
Afsluiting Ermerweg, detail ombouw naar fysieke afsluiting met op achtergrond de voorwaarschuwing/afzetting
Zandbaan verbreding N34 westzijde (1 juli)
Ondersteuning bouw dek Klinkmolen 2 (1 juli)
Funderingspalen pijler fly-over (1 juli)
Aanvullen folielaag (1 juli)
Voorraad schroefpalen fundering pijler fly-over (24 juni)
Installatie aanbrengen schroefpalen fundering pijler fly-over (24 juni)
Aanbrengen schroefpalen fundering pijler fly-over (24 juni)
Startsleuf ontgraving oprit N34 richting Odoorn (17 juni)
Profiel zichtbaar oprit N34 richting Odoorn (17 juni)
Verwijderen vangrail N34 viaduct Klinkmolen 1 (10 juni)
Aanleg zandbaan verdubbeling N34 (10 juni)
Kopgat geboorde nutsleidingen (20 mei)
Tijdelijke fietsdoorgang ivm nutswerkzaaamheden (20 mei)
Werkzaamheden weekendafsluiting 8-11 mei
Werkzaamheden tijdens weekendafsluiting 8-11 mei 2020
Werkzaamheden tijdens weekendafsluiting 8-11 mei 2020
Werkzaamheden tijdens weekendafsluiting 8-11 mei 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020
Werkzaamheden 28 juli 2020